Thursday, May 14, 2009

Penubuhan Tunas Jiran & Jiran Muda KRT RPP1

Pada sekitar akhir April yang lepas, KRT RPP1 telah berjaya mewujudkan Tunas Jiran ( Bawah 15 tahun ) dan Jiran Muda ( Atas 15 tahun ) yang mana ianya merupakan sayap bagi KRT bagi memberi peluang mereka ini bergiat dalam aktiviti komuniti dan perpaduan. KRT RPP1 telah mewujudkan 2 pasukan kompang iaitu kompang Tunas Jiran dan kompang Jiran Muda serta pasukan tarian untuk anak - anak perempuan bagi mengisi kegiatan lapang anak - anak dan remaja dalam KRT RPP1 agar mereka ini tidak melakukan kegiatan yang tidak berfaedah seperti melepak dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini yang mendapat sambutan yang mengalakan, dapat mengurangkan masalah gejala sosial anak - anak muda dalam kawasan RPP1 dan diharap mereka - mereka ini akan menjadi pemangkin dan pengerak KRT RPP1 pada masa akan datang.

No comments: