Thursday, March 25, 2010

Perubahan Cuti Umum Negeri Johor

Berikut adalah pindaan kepada tarikh cuti umum bagi Negeri Johor seperti yang dimaklumkan melalui surat daripada Pejabat SUK Johor, Bil (42) dlm. SUKJ.630/2 Jld. 4 bertarikh 15 Mac 2010:

i. Sambutan Ulangtahun Hari Keputeraan Sultan Johor DIPINDA dari 8 April kepada 22 November

ii. Hari Hol Almarhum DIPINDA dari 6 Rejab 1431H (19 Jun 2010) kepada 6 Safar 1432H

Sehubungan dengan itu, tarikh 8 April 2010 dan 19 Jun 2010 bukan lagi cuti umum

No comments: